Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

Θερινό πανεπιστήμιο με θέμα "Το βυζαντινό παλάτι"

Το Κέντρο Βυζαντινών,Νεοελληνικών και Νοτιοευρωπαικών Σπουδών της Ανώτατης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών των Παρισίων και το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο συνεργασίας το 2008 για την εκπόνηση ενόςκοινού ερευνητικού προγράμματος με θέμα "Η πραγματικότητα στο Βυζάντιο".

Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας τα δύο ιδρύματα αποφάσισαν να οργανώσουν ένα Θερινό Πανεπιστήμιο που απευθύνεται σε ένα διεθνές κοινό φοιτητών μεταπτυχιακού, διδακτορικου και μεταδιδακτορικού επιπέδου. Ο σκοπός αυτού του Θερινού Πανεπιστημίου είναι να εκπαιδεύσει νέους ιστορικούς κάθε κατεύθυνσης στις μεθόδους ανάλυσης των ιστορικών τεκμηρίων (λογοτεχνικών,νομοθετικών,εκκλησιαστικών και ιστορικών πηγών καθώς και αρχαιολογικών και παλαιογραφικών τεκμηρίων).

Αυτή η πρωτότυπη πρωτοβουλία δέχτηκε την ενθουσιώδη και γενναιόδωρη στήριξη της Νομαρχίας Δράμας. Στην πρώτη διεξαγωγή του Θερινού Πανεπιστημίου ("Η ερμηνεία του βυζαντινού τεκμηρίου: Τεχνικές και μέθοδοι" - Δράμα, Ιούλιος 2009) συμμετείχαν 25 φοιτητές που εξασφάλισαν υποτροφία και δέκα ακόμη ελευθεροι ακροατές. Αυτο το έτος, το Θερινό Πανεπιστήμιο θα έχει ως θέμα "Το βυζαντινό παλάτι". Τριάντα πέντε υποτροφίες διατίθενται ώστε να επιτρέψουν στους φοιτητές ολόκληρου του κόσμου να συμμετάσχουν. Οι τρεις οργανωτές είναι υπερήφανοι που συνεχίζουν αυτή τηνπροσπάθεια που απαντά σε μια υπαρκτή ανάγκη για την μόρφωση τωνμελλοντικών ειδικών του βυζαντινού πολιτισμού. Το σεμινάριο θα διαρκέσει από 5 μέχρι 13 Ιουλίου, με το ακόλουθο πρόγραμμα:

PROGRAMME PROVISOIRE

« LE PALAIS BYZANTIN »

Les s?minaires se feront en fran?ais ou en anglais

LUNDI 05/07/2010
9.00 h -10.00 h Discours d’ouverture :
Monsieur le Pr?fet de Drama
Pr?sident de l’Universit? de Thessalonique
Pr?sentation des travaux scientifiques :
- M. V. Katsaros, M. P. Odorico
10.00 h - 10.30 h pause
10.30 h - 12.00 h Histoire (1) Chrysos
12.00 h - 13.30 h Arch?ologie et architecture (1) S. Sinos
13.30 h - 14.00 h DISCUSSION
16.00 h - 17.30 h Histoire (2) Chrysos
17.30 h - 18.00 h pause
18.00 h - 19.30 h Arch?ologie et architecture (2) S. Sinos
19.30 h - 20.00 h DISCUSSION

MARDI 06/07/2010

9.00 h - 10.30 h C?r?moniel (1) Macrid?s
10.30 h - 11 00 h pause
11.00 h - 12.30 h Histoire (3) Chrysos
12.30 h - 13.00 h DISCUSSION
16.00 h - 17.30 h Arch?ologie et architecture (3) S. Sinos
17.30 h - 18.00 h pause
18.00 h - 19.30 h C?r?moniel (2) Macrid?s
19.30 h - 20.00 h DISCUSSION

MERCREDI 07/07/2010

9.00 h - 10.30 h Droit (1) Papagianni
10.30 h - 11 00 h pause
11.00 h - 12.30 h C?r?moniel (3) Macrid?s
12.30 h - 13.00 h DISCUSSION
16.00 h - 17.30 h Droit (2) Papagianni
17.30 h - 18.00 h pause
18.00 h - 19.30 h Histoire de l’Art (1) H. Maguire
19.30 h - 20.00 h DISCUSSION

JEUDI 08/07/2010

9.00 h - 10.30 h Droit (3) Papagianni
10.30 h - 11.00 h pause
11.00 h - 12.30 h Histoire de l’Art (2) H. Maguire
12.30 h - 13.00 h DISCUSSION
16.00 h - 17.30 h La Chancellerie (1) Gastgeber
17.30 h - 18.00 h pause
18.00 h - 19.30 h Histoire de l’Art (3) H. Maguire
19.30 h - 20.00 h DISCUSSION

VENDREDI 09/07/2010
EXCURSION
Pendant l’excursion : Les lectures (1) Cavallo

SAMEDI 10/07/2010

9.00 h - 10.30 h La Chancellerie (2) Gastgeber
10.30 h - 11.00 h pause
11.00 h - 12.30 h Les lectures (2) Cavallo
12.30 h - 13.00 h DISCUSSION
16.00 h - 17.30 h La Chancellerie (3) Gastgeber
17.30 h - 18.00 h pause
18.00 h - 19.30 h Les livres ? la Cour (1) Bianconi
19.30 h - 20.00 h DISCUSSION

DIMANCHE 1107/2010
Journ?e libre

LUNDI 12/07/2010

9.00 h - 10.30 h Les livres ? la Cour (2) Bianconi
10.30 h - 11h00 h pause
11.00 h - 12.30 h Litt?rature (1) I. Nilsson
12.30 h - 13.00 h DISCUSSION
16.00 h - 17.30 h Litt?rature (1) M. Mullett
17.30 h - 18.00 h pause
18.00 h - 19.30 h Litt?rature (2)) I. Nilsson
19.30 h - 20.00 h DISCUSSION

MARDI 13/07/2010

9.00 h - 10.30 h Litt?rature (2) M. Mullett
10.30 h - 11.00 h pause
11.00 h - 12.30 h Litt?rature (3) I. Nilsson
12.30 h - 13.00 h DISCUSSION
16.00 h - 17.30 h Litt?rature (3) M. Mullett
17.30 h - 18.00 h pause
18.00 h Cl?ture des s?minaires
Pr?sentation des programmes scientifiques
Discussion finale

Με τη λήξη των μαθημάτων θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες φοιτητές πιστοποιητικό, το οποίο για τη Σχολή Ανώτατων Σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες του Παρισιού θα αντιστοιχεί σε 12 μονάδες πιστοποίησης (ECTS).

* Πληρ. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ, τηλ. 2310 - 992002, 992003

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου